SPELLEN SPELEN

Een efficiënte en gemakkelijke werkwijze om executieve functies te trainen is het gebruik maken van spellen. Spellen bieden cognitieve uitdaging en daarnaast is spellen spelen ook nog erg leuk. De meeste kinderen doen het graag en zijn zich niet bewust van het feit dat ze daadwerkelijk iets aan het leren zijn. (Lees hier ons uitgebreide artikel over dit onderwerp)

Met het spelen van spellen kunnen kinderen leren omgaan met het maken van fouten.
Ze leren flexibel te zijn (De tegenstander doorkruist mijn plan, dus moet ik het aanpassen).
Ze moeten een plan bedenken en onthouden.
Ze moeten reflecteren op hun eigen handelen (Waar ging het verkeerd? Wat moet ik anders doen?).
Daarnaast worden de kinderen behoorlijk op de proef gesteld als het gaat om emotieregulatie en respons-inhibitie (Kun je tegen je verlies? Kun je op je beurt wachten? Kun je rustig overleggen?).
Al deze vaardigheden worden getraind als je spellen speelt.

De spellen die hiervoor het meest geschikt zijn, zijn grofweg op te delen in vier categorieën:

  • denkspellen voor 1 speler
  • strategische denkspellen
  • coöperatieve spellen
  • reactiespellen

In SPEEL JE VAARDIG komen deze soorten spellen ruimschoots aan bod.


Terugkoppeling naar het dagelijkse (school)werk.
Het is belangrijk om het werken met de spellen weer terug te koppelen naar het dagelijkse (school)werk. Als het kind in een moeilijke situatie terecht komt, kun je refereren naar het spelen met het spel.
“Weet je nog toen je het spel speelde? Toen kon je wel doorzetten bij een moeilijk level.”
En: “Weet je nog hoe het voelde toen je het moeilijke level gehaald had? Was het de moeite om door te zetten?”
Of: “Wat deed je toen je bij het spel de kans niet kreeg om je zet te spelen? Kun je dat nu ook doen?”
Of: “Weet je nog hoe je bij het spel alle stukken en kaartjes moest ordenen? Hoe kun je dat met je huiswerk ook doen?”

Door het kind bewust te laten worden van zijn gedrag en vooral van de succeservaringen tijdens het spelen van de spellen, kun je hem makkelijker coachen in het dagelijkse werk.

Om het aangaan van het gesprek gemakkelijker te maken hebben we het Verdraaid handig Napraatje ontwikkeld.

Het Verdraaid handig Napraatje is een registratieblad (kopieervel) met daarbij 4 uitgebreide vragenlijsten (voor elke spelcategorie één) om de executieve functies in beeld te brengen direct na het spelen van een spel.

Tijdens of na het invullen van een deel van de cirkel kan er een mooi gesprek ontstaan en geef je het kind inzicht in zijn executieve functies.